lördag 21 november 2015

Stefan Löfven har kanske vaknat


”Vi har varit naiva”, sade Stefan Löfven den 19 november. Vi är nog ganska många som tyckt så under lång tid. Under socialdemokraternas senaste regeringstid, ett drygt år, har vi upplevt en massiv folkvandring, en massflykt från Mellanöstern och Afrika till Tyskland och Sverige.

Tyskland har tydligt kunnat redovisa ett stort behov av befolkningstillskott. I Sverige finns och fanns inte motsvarande behov annat än för ett fåtal yrkeskategorier med speciella kunskaper. Det gäller t.ex. läkare och sjuksköterskor, kategorier som kan bli yrkesverksamma först efter avsevärd tid,  då de fått sina färdigheter validerade och kompletterade, då de godtagbart lärt sig vårt språk i både skrift och tal samt sjukvårdens lagar och bestämmelser. I övrigt har Sverige en utbredd arbetslöshet, särskilt bland unga och äldre.

De flesta länderna i Europa tar bara emot en liten bråkdel flyktingar om man jämför med Sverige och i Sverige är Gävleborgs län den region som tar emot flest flyktingar per capita. I Gävleborg är det tydligen Söderhamns kommun som tar emot betydligt fler än övriga kommuner, eftersom vi här får betydligt mer pengar än de övriga kommunerna. Även de andra nordiska länderna tar endast emot en bråkdel av vad vi i Sverige gör.

Vi vet att för de flesta flyktingar som stannar i Sverige gäller att de får ett fast arbete först efter 7 ─ 10 år och under den tiden skall de försörjas med bostad, föda, kläder och mycket annat som vi människor behöver.

En del politiker, men tydligen inte alla, har fattat att det är vi medborgare som skall betala vad detta kostar och att det inte rör sig om några små summor. Tills vidare har det sagts att staten, det vill säga vi medborgare, skall låna vad som behövs. Vi har ju inte dessa pengar och kan inte betala det ”krona för krona” som Anders Borg och Fredrik Reinfeldt sade.

På riksplanet har politikerna fattat att kommunerna inte klarar kostnaderna för flyktingmottagandet själva. Det är bl.a. därför man lånar upp pengar som alltså småningom ändå måste betalas tillbaka med ränta. Det sägs att Söderhamns kommun kommer att kunna kvittera ut 74,5 miljoner kronor av dessa pengar.

”Det känns otroligt bra, jag är stolt över vår regering som följer upp sina politiska beslut med pengar”, säger kommunalrådet (S). Han har helt rätt, det är nämligen inget som tidigare S-regeringar brukat göra.

Oppositionsrådet Magnus Svensson (C) tror enligt Söderhamns-Kuriren till att börja med inte att det är sant att kommunpengarna kan disponeras redan i år. ”Det är en helt fantastisk nyhet. Inte nog med att asylsökande kommer hit med kunskap och nya kulturer, nu får vi statliga miljoner för dem också”, säger han så intelligent och utan spår av ironi.

Kanske tror han att kommunen plötsligt blivit förmögen. Själv blir jag orolig för hur pengarna kommer att hanteras. Syftet med pengarna är ju att säkra vård, skola och omsorg, där det fattas pengar. ”Nu kan vi göra stora integrationssatsningar. Äntligen finns det pengar att jobba med”, säger Svensson (C) också.

Samma dag tidningen rapporterar tillskottet till kassan rapporterar den också kommunstyrelsens plötsliga beslut att bandyarena för drygt 50 miljoner kronor skall byggas i byn då kommunfullmäktige så beslutar. Jag är just nu mer orolig över framtiden i Söderhamn än över eventuella terroristattentat i Sverige.    
  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar