söndag 13 april 2014

Förtrycket av pensionärer


Häromdagen gick jag in på SPF:s Pensionärsskattekalkylator, som nu finns på SPF:s hemsida: spf.se. Där fyller pensionären i sin månadsinkomst och kryssar den kommun man bor i. Sedan räknar skattekalkylatorn ut hur mycket mer i skatt som du som pensionär betalar per månad jämfört med en löntagare. Kalkylatorn visar också hur stor skillnaden är på årsbasis.

Med hjälp av den här kalkylatorn finner jag att jag och min hustru tillsammans betalar 16 115 kronor i straffskatt för att vi som multisjuka ålderspensionärer inte kan ta ett lönearbete som naturligtvis inte heller finns. Jag är 87 år och min hustru, Birgit är 83 år gammal. Det reella värdet av min egen pension är i dag ungefär en tredjedel av värdet den hade 1992, då jag pensionerades.

Mitt pensionsavtal fram till min pensionering stipulerade att jag som pensionär skulle kompenseras för penningvärdesfall, men ändrades då ensidigt så att detta inte blev fallet. 1990-talet blev de stora löneförhöjningarnas decennium och penningvärdet sjönk på omvänt sätt med en hög inflation.

Regeringen har till mycket liten del kompenserat oss gamlingar genom att i fem omgångar obetydligt förstärka grundavdraget för personer som vid årets början har fyllt 65 år. De här förstärkningarna är många, men så löjligt små att inkomstskillnaden mellan löntagare och pensionärer hela tiden blivit allt större. Ändå skulle vi pensionärer betala högre skatt än andra.

Avsikten med regeringens ”förstärkningar” av grundavdraget kan misstänkas vara att lura svenska folket. Moderata Samlingspartiets talesman i äldrefrågor, Margareta B. Kjellin, har regelbundet, ca en gång per vecka yttrat sig i insändarspaterna. Vanligen handlar det om hur bra Sveriges pensionärer har det och att skatterna för dem sänkts inte mindre än fem gånger under de senaste åren. Att dessa ”skattesänkningar” varit så små att de saknar egentlig betydelse nämns naturligtvis inte.

Många pensionärer i Sverige lever med mycket knappa marginaler. Mer än en tredjedel av dem har trots bostadstillägg mindre än 10 800 kronor i månaden före skatt i allmänna ersättningar. Detta är under EU:s fattigdomsdefinition och en skam för Sverige!

Pension är inget annat än uppskjuten lön och ska naturligtvis beskattas som sådan. Vissa länder beskattar för övrigt pension lägre än arbetslön, eftersom pensioner för många människor är sparsamt tilltagna. Det finns inte heller något annat land i världen som beskattar sina pensionärer hårdare än sina verksamma löntagare. Ytterligare en skam för Sverige!                                                                                                                                                                                                               

Alla de etablerade partierna i Sverige tillämpar nu inför det kommande riksdagsvalet en nyliberal politik, som starkt ökar klyftorna mellan välbeställda och mindre välbeställda. Mellan de som har ett arbete och de som på grund av ekonomisk kris, sjukdom eller annat förlorat arbetet. Mellan politiker som under senare tid gett sig själva fantasilöner, fantasipensioner och de vanliga människorna, som inte kan göra så

Jag kan naturligtvis i sammanhanget nämna de chefstjänstemän med lite makt, som på senare tid så ofta ser till att tilldelas helt orimliga bonusbelopp, pensioner eller avgångsvederlag. De är också en skam för Sverige! Detta även om det är deras sätt att kringgå politikernas särskilt höga beskattning av sjuka och pensionärer.

Våra rikspolitiker behöver inte ta någon hänsyn till de äldre pensionärernas knipa och gör det då inte. Väljarna ser bara helt egoistiskt till sin egen unika situation och till det ena jobbskatteavdraget efter det andra till stor del finansierat genom att man tvingar illa lönade pensionärer att betala avsevärt högre skatt än de som fortfarande kan ha ett arbete.

Yngre pensionärer märker inte de här missförhållandena förrän efter en tid, eftersom värdet av pensionen sjunker med tiden. Den tid under vilken pensionären behöver alltmer hjälp. Hjälp som pensionären vill betala och inte bara vänta sig av anhöriga, vänner eller grannar. Något man skall lita till enligt den nyliberala inställning som nu gäller inom de etablerade politiska partierna.

Den svenska välfärden och äldreomsorgen är på avskrivning och världens bästa sjukvård har jag erfarenhet av. Jag har beskrivit ett tillfälle då jag togs om hand akut vid hjärtsvikt av denna sjukvård. Inlägget hittas lätt under etiketten Sjukvård i kolumnen till vänster och är från den 17 maj 2013 med rubriken Vård? Nej Lean! Margareta B. Kjellin (M), som jag tidigare nämnt här har i insändare påstått att vi har världens bästa sjukvård, vilket i så fall vore fruktansvärt.

I mitt fall blir det väl så att jag i riksdagsvalet måste rösta meningslöst. Kommunisterna kan jag under inga förhållanden rösta på trots namnbytet och det faktum att Stalin är död. Han har för övrigt nu en efterträdare i ungefär samma klass och KGB-kommunist, som djupt beklagar Sovjetunionens kollaps.

Slutligen har jag nu klart för mig att en app exempelvis kan vara den programvara som finns på en CD-skiva (förra inlägget).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar