tisdag 5 november 2013

Politiker diskriminerar gamla och sjukaUrklippet ovan förstoras och blir läsbart om du klickar på det.
Det är hämtat från en annonsbilaga till SvD häromdagen. Annonsen är bekostad av de två stora och rikstäckande pensionärsförbunden SPF och PRO gemensamt.

Artikeln är skriven av Allan Ekström, före sin pensionering hovrättsråd och riksdagsledamot (M). Jag träffade honom ett par gånger under min aktiva tid i moderaterna . Det var vid våra distriktskonferenser och jag uppfattade klart att han var en man värd stor respekt.

Jag vet inte om Ekström liksom jag lämnade partiet när det med Fredrik Reinfeldt blev nyliberalt och ett parti för rena egoister. Hans artikel visar i alla fall att han inte är överens med moderaterna och därmed Alliansen.

Jag har ett flertal gamla inlägg här om M:s d.v.s. Alliansens politik, t.ex. lördagen den 9:e januari 2010 Pensionär, onsdagen den 24:e november 2010 Hej på Dig, det var inte igår, fredagen den 5:e oktober 2012 Våra politiker, onsdagen den 10:e oktober 2012 Gammal pensionär och måndagen den 20:e maj 2013 Regeringen Reinfeldts ekonomi. (Kan någon tala om för mig hur man gör för att få sådana här hänvisningar ”klickbara”?)

Jag nämner nyliberalismen i det här inlägget. Yngre människor, som har fullt upp här i livet både dag och natt med att pilla på sina ”smartphones” vet naturligtvis inte vad nyliberalism är. Det är något jag förklarat i inlägget lördagen den 29 september 2012, Nyliberalismen är avskyvärd, under ämnet Inrikespolitik.

Vi riktiga gamlingar har vår pension från det gamla ATP-systemet. I det systemet byggde man som vanligt in flera orättvisor. ”Pensionsfäderna” var ju politiker, men inte ännu pensionärer och sneglade på hur den egna pensionen skulle bli.

Pensionen skulle intjänas under minst 30 intjänandeår för att få full pension. En pensionsavgift skulle finansiera systemet och baserades på deklarerad pensionsgrundande inkomst. Utgående från de 15 ”bästa intjänandeåren” skulle sedan pensionsbeloppet bestämmas.

Här hittar vi en orättvisa. Man kunde alltså få full pension på de bästa 15 åren även då man under resten av intjänandeåren bara tjänat ett basbelopp och betalat motsvarande pensionsavgift. En annan orättvisa var att endast inkomster mellan ett basbelopp och 7 ½ basbelopp var pensionsgrundande. ATP-avgiften skulle däremot betalas på hela inkomsten.

Den värsta inbyggda orättvisan, som dessutom urholkade hela systemet ekonomiskt var att de som var 35 år eller äldre 1960, alltså exempelvis pensionsfäderna eller politikerna som utformade systemet, bara behövde 15 intjänandeår för att få full pension. De skulle alltså lyfta full pension, som de aldrig tjänat in och betalat avgift för. Kommande generationer skulle alltså bekosta deras pensioner, avgifterna skulle inte räcka till för deras pensioner.

I SPF/PRO:s annonsbilaga får två av pensionsfäderna också yttra sig. Bo Könberg (FP) säger att det nuvarande pensionssystemet är bra, kommer att hålla långsiktigt och är inflationsskyddat. (Sic!) Jag, som ATP-pensionär har praktiskt taget samma pension i kronor räknat, som jag fick 1992 då jag pensionerades. Det kallar alltså Bo Könberg inflationsskydd, alternativt struntar han helt i vad de gamla ATP-pensionärerna får i pension.

Ingela Thalén (S) anser systemet i det stora hela bra, men samtidigt säger hon att som nu ha 800 fonder att välja bland bara skapar ett avståndstagande och att ett stort kommande jätteproblem kan bli de unga, som nu inte kommer in på arbetsmarknaden. De nu så missgynnade ATP-pensionärerna verkar inte finnas för henne heller.

PRO:s talan i annonsbilagan förs av Lars Bergendahl, tidigare sakkunnig angående pensioner i PRO.

Han skriver bl.a. Nu blir pensionen 2,7 % lägre … Köpkraften minskar med cirka 6 % — en redan pressad situation blir ännu mer kännbar. Samtidigt har löntagarna fått löneökningar varje år. Sedan 2009 kommer lönerna 2014 att ha ökat med cirka 13 % nominellt och i köpkraft med cirka åtta procent. … Inkomstklyftan mellan pensionärer och förvärvsarbetande ökar hela tiden. … Men nu slår bromsen till vart och vartannat år. … Pensionärerna måste få en rimlig andel av den ekonomiska tillväxten. Därför bör bromsmekanismen avvecklas. Också premiepensionen skapar osäkerhet.

Beslutet om en lagstadgad allmän tilläggspension, ATP, togs 1959. Pensionsstorleken skulle bestämmas enligt inkomstbortfallsprincipen och vara inflationsskyddad. Värdet av min pension har, sedan jag pensionerades 1992, minskat till ungefär en tredjedel. Mina levnadsomkostnader har däremot ökat, eftersom jag måste köpa hjälp till nära nog allt.

Samtidigt har Alliansen beslutat att vi gamla och numera vanligen multisjuka ATP-pensionärer skall betala högre skatt än unga och friska. Ett par löjligt små skattesänkningar har vi fått samtidigt som pensionsbeloppet minskar med ett högre belopp.

Då detta skett har Gävleborgs M-politiker kommit med insändare i våra lokaltidningar: ”Nu sänker Alliansen skatten för pensionärerna”! Andra gången, och efter hintning om ett femte jobbskatteavdrag, med tillägget ”igen”. Sådana är de och många låter sig lätt luras.

Posted by Picasa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar