torsdag 20 maj 2010

Betyg från sjätte klass?

Vår son, Lennart, i USA (http://umepojk.blogspot .com) har just ett inlägg i sin blogg om den svenska regeringens aktuella förslag: Betyg från årskurs sex.

”Efter 30 år i USA”, skriver han. Jag börjar med att rätta detta till 36 år, vilket också märks. Han står nog rätt främmande för den svenska skolutvecklingen. Han tog också studenten det sista år detta var möjligt. Idag får man studenten efter ett visst antal år i skolan. En hel del av dagens svenska studenter kan därför varken läsa, skriva eller räkna nöjaktigt. Det beror på den miserabla skola socialdemokraterna under lång tid drivit fram (eg. tillbaka).

Socialism är en ideologi som bygger på avundsjuka. Duktiga politiker kan vara väldigt framgångsrika genom att attrahera och bygga sitt maktinnehav på alla avundsjuka väljare.

I Sverige har vi tre godkända betygsgrader plus icke godkänd. Våra kommunister (eller Vänsterpartiet som de efter kommunismens sammanbrott kallar sig) och miljöpartister vill helt slopa betygen. Alla socialister vill egentligen slopa alla betyg. Det kallar de rättvisa.

Ute i världen har man fler betygsgrader, vilket de facto naturligtvis ger större rättvisa. I en hel del sammanhang kan man i många länder få betyg i procent, vilket naturligtvis ger hög grad av rättvisa. Självklart förutsatt rättvis bedömning, vilket kanske inte alltid är helt möjligt med nuvarande svensk lärarkompetens. Förlåt alla bra lärare, som ju ändå finns!

Egentligen har väl socialdemokraterna påbörjat en försiktig omprövning av sin gamla skolpolitik, men hur blir det med den om man skall regera tillsammans med kommunister och miljöpartister? Kanske rent av med utbildningsminister från något av dessa partier?

Jag tror nog att en del sossar begriper att det nya betygssystemet blir mer studiestimulerande med ytterligare betygsgrader. Det blir ju enklare att höja sitt betyg genom att lägga på ett litet extra kol.

Om yngste sonens utmärkta ’high school’ skriver Lennart: ”En otroligt bra sak på den här skolan är hur föräldrarna kan logga in på en webbsida, och se sina barns resultat på varje test, läxa, quiz (förhör, min anm), projekt, etc. Och betyg anges för varje uppgift. Detta gäller från andra klass, vilket närmast motsvarar första klass i Sverige, eftersom barnen börjar tidigare här. Skolan ska väl förbereda barn och ungdomar för samhället i stort? Allt de gör senare i livet kommer att präglas av konkurrens. Hur förbereder vi dem om vi inte kan tala om för dem att de gjort ett bara jobb?”

Så är det, ja. Livet för de flesta präglas av konkurrens, om pengar, om makt och inflytande, om kunder, om jobb, om väljare etc. I kampen om väljare söker socialisterna särskilt attrahera sådana som vill leva livet utan konkurrens. Man försöker därför göra detta för många stimulerande begrepp till något fult, något som skall undvikas.

Jag undrar vad V och MP skall kräva av Socialdemokraterna för att acceptera betyg från klass sex och gymnasiereformen kan vi glömma om de rödgröna kommer till makten. Det viktiga för de rödgröna är att gymnasiet ger högskolebehörighet, inte att gymnasister meddelas kunskaper.
När Alliansen föreslår betyg från klass sex, så har de fegat ur.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar