tisdag 20 september 2016

Söderhamns åldringar lever farligtI början av augusti togs en 81-årig kvinna från Söderhamn in på sjukhus. Då hade hon varken ätit duschat eller tagit sin medicin på flera dagar, trots flera dagliga besök av hemtjänsten. Följden blev att njurarna helt hade slutat att fungera och hennes liv gick inte att rädda.

Läkarna blev helt förskräckta över i hur dåligt skick hon var. Mamma var smutsig med jättesvag puls, berättar hennes dotter. Mamman led av demens och åt medicin för bland annat diabetes. Flera gånger om dagen hade hon tillsyn av hemtjänsten i sin bostad, vilket hade fungerat bra tills ordinarie personal gick på semester. Då märkte hennes två döttrar att mammans tillstånd gradvis försämrades.

När ordinarie kontaktperson kom till kvinnans bostad hade hon fallit och låg näst intill medvetslös och helt uttorkad. Dagen innan hade en dotter talat med henne i telefon och trodde då att hon var trygg i hemtjänstens händer. Men verkligheten var en annan.

Efter mammans död gick en dotter igenom hemtjänstens överlämningspärm och såg att elva olika personer hade tittat till mamman under de sista sex dagarna innan hon togs in på sjukhuset. En av döttrarna arbetar själv inom hemtjänsten och menar att tillsynen inte skötts tillfredsställande.

Alldeles för många har avdelats för att tillse kvinnan. Det har varit alldeles för dålig uppföljning. De lär väl bara ha värmt upp maten och gått därifrån. Mamman har kanske sagt att hon skall äta och ta sin medicin men sedan glömt bort det? Till en dement måste man ställa följdfrågor, det går inte att godta bara ett ja eller nej, menar hon.

Vad säger då verksamhetschefen för hemtjänsten i Söderhamn? Jo, hon beklagar bortgången av den gamla kvinnan och säger att man skall titta närmare på vad som gått snett. ”Vi kommer naturligtvis att utreda och se vad vi kan ha gjort för fel, men beklagar att kvinnans dotter känner som hon gör.”

Vad man gjort för fel uppfattar jag som uppenbart: Slarvat med människoliv! Verksamhetschefen beklagar att dottern känner som hon gör. Jag undrar vad annat hon skulle kunna känna? Kvinnans dotter, som själv arbetar inom hemtjänsten, tycker att sommarvikarier får alldeles för dålig upplärning och är kritisk till att man anställer outbildad personal i så hög utsträckning.

Verksamhetschefen menar också att det råder okunskap om vilka befogenheter hemtjänsten har. ”Vi har inte möjligheten att tvinga någon till att få hjälp, vi kan bara motivera personen i fråga. Det kräver skicklighet så klart”, säger hon. Gamla stötar, som jag, behöver man säkert lirka lite med ibland och till det behövs inga särskilda befogenheter, det kan räcka med lite sunt förnuft, säger jag.

Så kommer det kanske värsta fram. ”I sommar har det varit en del språkproblem, där personal har haft bristande svenskkunskaper, något som även kommer att utredas. Vi kommer att utvärdera sommaren under hösten och se vad vi kan förbättra till nästa år”, säger hon. Man har alltså anställt och skickat personal med dåliga kunskaper i svenska att se till gamla sjuka, dementa, hjälpbehövande människor!

Vem kan göra något sådant? Är det verksamhetschefen? Jag är 89 år, har problem med närminnet och är multisjuk. Min hustru är 85 och tar sig fram med hjälp av rullator. Vi hjälper varandra så gott vi kan, där jag är den som får mest hjälp. Personligen har jag mycket goda erfarenheter av hemsjukvården. Hemtjänsten levererar bara mina mediciner portionsförpackade var 14 dag och min fru ordnar att jag tar dem vid rätt tid. Men jag känner oro inför framtiden då jag läser om eskapaderna inom kommunförvaltningen.

En så här allvarlig incident har naturligtvis varit uppe som ett ärende vid omvårdnadsnämndens möte den 7 september med verksamhetschefen närvarande. Jag undrar vad nämnden kom fram till? Eller?
Källa: Söderhamns--Kuriren


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar