fredag 13 mars 2015

Sverige har gått i spinnSverige, med 1:e piloten Löfven och 2:e piloten Wallström stallade och gick i okontrollerbar spinn i början av veckan. Navigatörerna Romson och Fridolin påverkade rodren. Sverige har skadats säger förre utrikespiloten Carl Bildt.

Nej, regeringen har tappat kontrollen. Något man väl kan påstå, när Margot Wallström har lyckats grovt försämra rikets förhållande till såväl arabstaterna som Mellanösterns enda fungerande demokrati, Israel. Ingen i Mellanöstern lär väl längre vilja ha något med Wallström att göra.

Margot Wallström har i princip lyckats bli förklarad persona non grata av samtliga stater i Mellanöstern. Tanken var väl att just hon skulle uträtta stordåd i området. I stället såg hon till att inte bli välkommen någonstans i området.

Det spelar inte någon som helst roll att hon har rätt när hon trumpetar ut att människorätten i Saudiarabien ligger på medeltida nivå. Löfven och Wallström var ju så angelägna om att Sverige skulle representeras i FN:s säkerhetsråd! Varför då själv torpedera den kandidaturen? Sådan oskicklighet hade jag inte väntat mig från Wallström.

Sveriges inflytande vad gäller Mellanösternfrågor lär nu under ganska lång tid vara plus minus noll. Den svenska trovärdigheten i området är skadad, liksom svensk export till området. Det är ingen liten obetydlig export det rör sig om och andra tar gärna över den. Många företrädare för näringslivet är nu oroliga över Sveriges försämrade relationer med viktiga exportländer.

Jacob Wallenberg och en lång rad svenska industriledare har varnat för följderna av att Saudiavtalet sagts upp och även andra ingångna avtal kan påverkas eller bli uppsagda.

Klart är också att Löfven inte är att lita på. På onsdagsmorgonen sa han i SVT att Saudiavtalet var under beredning för omförhandling och att arbetet skulle utföras så skyndsamt man kunde. På kvällen meddelade han att det varit klart en tid att det inte skulle bli något avtal. Därmed är det klart att Löfven inte är främmande för att lämna falska besked. Är sanningen att Saudierna sa upp avtalet innan Sverige han säga flaska?

Jag trodde faktiskt i min enfald att flygningen skulle gå bättre om man en tid bytte kapten på maskinen Sverige, men så blev det inte. Nu är i stället det svenska välståndet i fara, Ryssland har börjat krig i Europa och hotar och kränker andra stater. Regeringen satsar helt otillräckligt för att åstadkomma ett försvar med tillräcklig förmåga.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar