onsdag 9 oktober 2013

Söderhamn beslutar

Jag vet att många beslut i Söderhamn tas av några tjänstemän i kommunförvaltningen. Men kommunfullmäktige, KF, tar också beslut. Häromdagen utsågs Årstidens söderhamnare, det blev de som arrangerade stadens första Pridefestival. Enligt juryn blev det en sagolik manifestation och ett bevis på att allt är möjligt i Söderhamn.

För egen del kan jag inte betygssätta pridefestivalen. Jag såg den inte, men de två pristagarna gjorde tydligen ett bra jobb. Men juryns motivering verkar underlig: Mycket är möjligt i Söderhamn, det vet jag, men långtifrån allt. Jag har t.ex. förstått att det sitter väldigt långt inne att få del av någon äldreomsorg i Söderhamn, om den över huvud taget finns där.

Det har nu gått några år sedan vi hade besök av en omsorgshandläggare. Det visade sig att den omsorg vi då kunde få via kommunen var en förteckning över städfirmor i staden. Den fick vi gratis. Jag har tidigare nämnt detta i något inlägg.

I ett par år har det nu varit mycket hög tid för ett nytt sådant besök, men jag gruvar mig av någon anledning för att begära ett sådant. Detta trots att vintern, som kan bli väldigt besvärlig, närmar sig med stormsteg. På något sätt känns det genant att be om hjälp och detta särskilt när jag vet att Söderhamns hjälp till åldringar sitter långt inne.

I vintras fanns jag på kommunens lista över åldringar för vilka kommunen genom något som kallas resurscentrum till humant pris hjälper med snöskottning. När det kom mellan tjugo och trettio cm snö, så kom de för att skotta efter en dryg vecka. Då hade en granne röjt det mesta, så att vi kunde ta oss till affären för att handla mat.

Andra viktiga beslut togs vid fullmäktigemötet. Ett, som man funderat över sedan ganska precis ett år, gällde om kommunen skall bjuda på vin och starköl vid representation. ”Viktiga” sådana tillfällen är t.ex. då politiker i nämnder/styrelser (även kommunala bolag) och/eller förvaltningarnas tjänstemän reser till någon konferensgård utanför kommunen för att prata med varandra. Konferensgårdar där även billiga viner och öl blir väldigt dyra.

Sådana konferenser ger anledning till någon övernattning och då även en festligare middag och kanske ett trevligt kvällssamkväm med s.k. vickning. Allt blir ganska kostsamt för skattebetalarna, men de är mycket populära bland berörda. Alla får tillfälle att känna sig som VIP:s. Nära nog okända är dessa möten hos dem som betalar, eftersom konferenserna vanligen inte ges någon publicitet.

Jag såg för ganska precis ett år sedan att Hans Sundgren, moderaternas gruppledare, protesterade mot dessa ”resor” utanför kommungränsen. Men protesten fanns i ett av Hans blogginlägg. Sådana kommer med en till flera månaders mellanrum och man kan väl förmoda att de har få läsare utanför partiet. Jag tittar dock ibland.

Klart är att om en sådan protest är allvarligt menad och avsedd att resultera i förändring, så bör den framföras i helt annat medium eller sammanhang. Något sådant har inte skett vad jag vet. Vid fullmäktige 30/9 beslöts att skattebetalarna skall få stå för kostnaden då vin eller starköl serveras. (Beslutet formulerades naturligtvis på lite annorlunda sätt.) Ett fåtal fullmäktigeledamöter ville inte belasta oss skattebetalare med detta. Man kan väl anta att de också reserverade sig mot beslutet, eftersom det begärts votering. 

Beslut togs också till ett medborgarförslag om en genomlysning av kommunens ledningsorganisation. Jag har skrivit tidigare om den i några olika sammanhang, eftersom den av många inblandade betecknas som bedrövlig och jag konstaterat den vara bedrövlig både till organisation och till funktion.

Tjänsteutlåtandet som skrivits av Torbjörn Ström, kommunjuristen, är som jag ser det, ett exempel på advokatyr, dock icke särskilt avancerad sådan. Han har nog inte haft det så lätt när han skrev? Förslaget till beslut blev i alla fall att medborgarförslaget med hans yttrande skulle anses vara besvarat.

Så blev det nu inte, utan fullmäktige beslöt att genomlysningen skulle utföras och till detta skulle någon ”utifrån” engageras. Jag tror det kan bli spännande att se vem denne utifrån blir.

Verksamhetsledningsenhetens yttrande i tjänsteutlåtandet kritiserades med all rätt av Hans Sundgren, moderaternas gruppledare. Nu hoppade i för mig gammal känd still maktens representant, Sven-Erik Lindestam (S) fram. Han tyckte att det inte var anständigt av Hans Sundgren att kritisera ett tjänsteutlåtande på detta sätt. Sådant borde ha klarats av i ett tidigare skede. Förmodligen menade han ett skede där medborgarna inte kunde höra eller se kritiken.

Sundgren frågade ”Vem styr i kommunen? Ska ett tjänstemannaförslag få rassla som en raket genom allt utan att vi ska kunna diskutera det här? Vi är väl här föra att ta diskussionerna? sa Hans Sundgren och han hade helt rätt. Det visar särskilt väl Söderhamns moderna historia.

För mig är Lindestams åtgärd ett gammalt känt trick från makthavarna att ställa sig in hos tjänstemännen genom att låtsas försvara dem i alla lägen. Jag antar att beslutet blev som det blev, därför att S inte skulle ha fått majoritet för något annat.

Tjänsteutlåtandet kritiserade Söderhamns-Kuriren för att den avslöjat missförhållanden inom kommunledningen, precis som vi medborgare väntar oss av vår lokaltidning. Söderhamns-Kuriren är en bra lokaltidning, som på rätt sätt söker informera medborgarna

Det skall bli intressant att ta del av den kommande ”genomlysningen”. Resultatet tycker jag mig med stor sannolikhet kunna förutse. Kommunen har runt 2 000 anställda och med statistik kan man som bekant visa vad som helst. Något som förekommer redan i det ovannämnda tjänsteutlåtandet. Många delar av verksamheten fungerar säkert också till berörda anställdas belåtenhet.

Låt oss dock hoppas på en sakkunnig, allsidig, fullständig och historisk genomlysning utförd av verkligt kompetent kraft. Med ett yttrande som denna gång publiceras, även om det av någon makthavare i kommunledningen anses alltför kritiskt.

Jag har väldigt många inlägg här som rör kommunledningen i Söderhamn. Här ges några exempel, det finns fler: 14:e februari 2013 Söderhamnsskandalen, 23:e december 2012 Söderhamn igen, 14:e december 2012 Organisation och personalpolitik i Söderhamn, 10:e december 2012 Skandalerna duggar tätt i Söderhamns kommunledning, 7:e december 2012 Underbara grannar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar